moBiLET w Rzeszowie

Dostępne usługi:

płatne parkowanie komunikacja miejska

Komunikacja miejska


ZTM Rzeszów:

strona www: ztm.rzeszow.pl

Płatne parkowanie


Miejska Administracja Targowisk i Parkingów:

ul. ks. J. Jałowego 23A, 35 - 010 Rzeszów
Centrum Obsługi Strefy Płatnego Parkowania
tel.: 17 748 25 90
e-mail: sekretariat@matip.erzeszow.pl
opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych Strefy Płatnego Parkowania pobiera się jedynie
w dni powszednie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 09:00 do 17:00