Pomoc

Najczęściej zadawane pytania

Komunikacja miejska i kolejowa

Jak długo trwa kasowanie biletu?

Średnio około 5 sekund. Bilet ważny jest z chwilą jego skasowania.

Czy można skasować więcej niż 1 bilet za pomocą aplikacji?

Jeżeli użytkownik podróżuje z innymi osobami, może skasować dla tych osób bilety powtarzając operację „Skasuj bilet”. W razie kontroli należy okazać wszystkie skasowane bilety.

Co się stanie jeżeli po skasowaniu biletu przez komórkę wyczerpie się bateria?

Kontroler jest w tej sytuacji zobowiązany stwierdzić brak ważnego biletu, jednak pasażer może się odwołać okazując wydruk biletu w dziale reklamacji danego organizatora lub przewoźnika. W tym celu należy zalogować się do Portalu Użytkownika, w zakładce Historia biletów odszukać sporny bilet i wydrukować go. Dane na wydruku zostaną porównane z danymi zawartymi w systemie i jeśli wszystko będzie się zgadzać, kara zostanie anulowana.

UWAGA: Nie dotyczy to pasażerów Komunikacji Miejskiej w Krakowie: na podstawie Uchwały Rady Miasta Krakowa nr XXX/375/07 z dnia 05 grudnia 2007r, wraz późniejszymi zmianami – załącznik nr 3 §3 pkt7/3b: „za nieważny uznaje się bilet nabyty poprzez inne formy płatności zaakceptowane przez organizatora usług przewozowych komunikacji miejskiej: b) nabyty po wezwaniu do okazania lub okazany po przeprowadzonej kontroli biletów.”

UWAGA: Nie dotyczy to pasażerów Komunikacji Miejskiej w Warszawie: na podstawie Regulaminu przewozu środkami lokalnego transportu zbiorowego w m. st. Warszawie (podstawa prawna: Uchwała Nr XLVII/1273/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 listopada 2012 r), § 25 pkt. 1 „W przypadku stwierdzenia braku odpowiedniego ważnego biletu lub braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu, kontroler biletów pobiera właściwą należność za przewóz i opłatę dodatkową albo wystawia wezwanie do zapłaty.”

UWAGA: Nie dotyczy to pasażerów Komunikacji Miejskiej w Łodzi: zgodnie z § 9 ust.1 Przepisów taryfowych w lokalnym transporcie zbiorowym miasta Łodzi, opłata dodatkowa może być anulowana tylko w przypadku przedstawienia ważnego w czasie kontroli biletu długookresowego imiennego, czyli Migawki. Bilet czasowy zakupiony w aplikacji na telefon nie spełnia tego kryterium.

W czasie kasowania biletu pojawił się błąd. Nie wyświetlił się bilet i nie wiem czy operacja się powiodła. Czy muszę ponownie kasować bilet?

Należy sprawdzić w historii biletów, czy bilet nie został jednak przesłany. Jeśli nie ma go na liście, najlepiej ponownie skasować bilet i zgłosić problem do Biura Obsługi Klienta moBILET. Jeśli opłata za bilet została już pobrana, ale faktycznie nie został on dostarczony do telefonu, wówczas zostanie on wycofany z systemu, a środki zwrócone na konto.

Jak wygląda kontrola biletu?

Kontrola obywa się podobnie, jak tradycyjnego biletu papierowego. W trakcie kontroli należy jedynie okazać kontrolerowi wszystkie trzy ekrany elektronicznego biletu, a on już sam zweryfikuje ważność oraz oryginalność biletu. Nie trzeba dawać telefonu kontrolerowi do ręki

Utrat biletu miesięcznego

W przypadku utraty biletu miesięcznego komunikacji miejskiej z powodu wykasowania go z historii biletów lub braku dostępu do telefonu należy go wydrukować w „Portalu użytkownika” systemu moBiLET (zakładka „Historia biletów” -> opcja „Wydruk”), a następnie udać się do Urzędu Miasta Torunia w celu uzyskania jego potwierdzenia.
Dane adresowe:
Urząd Miasta Torunia – Wydział Gospodarki Komunalnej
Referat ds. publicznego transportu zbiorowego
ul. Legionów 220
87-100 Toruń
Urząd jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

Reklamacja – z powodu problemów technicznych z aplikacją, nie mogłem skasować biletu i dostałem „mandat” – co mam zrobić?

Należy złożyć odwołanie w dziale reklamacji danego organizatora lub przewoźnika. Przypominamy jednak, że brak możliwości zakupu biletu przy pomocy aplikacji, nie zwalnia z obowiązku posiadania ważnego biletu na przejazd. Trzeba wówczas zakupić bilet tradycyjny.

Płatne parkowanie

Parkowałem tylko kilka minut, dlaczego system naliczył mi więcej czasu, mimo że poprawnie wybrałem początek i koniec naliczania w aplikacji?

System rozlicza rzeczywisty czas postoju z dokładnością do 1 minuty, jednak musi uwzględniać minimalne stawki za parkowanie ustalone przez władze danego miasta.

Czy mogę opłacać parkowanie dla więcej niż jednego pojazdu?

Tak. Wystarczy po zalogowaniu się w Portalu Użytkownika dodać do swojego Konta Użytkownika dowolną ilość numerów rejestracyjnych pojazdów, a następnie w aplikacji moBILET zaktualizować listę numerów rejestracyjnych (Ustawienia -> Wybór pojazdu -> Opcje -> Aktualizuj listę). Później, przed rozpoczęciem naliczania opłaty, wybrać numer rejestracyjny pojazdu za którego chcemy wnieść opłatę. Nie jest możliwe wnoszenie opłaty dla kilku pojazdów jednocześnie.

W jaki sposób kontroler sprawdzi czy zapłaciłem za postój?

Kontroler sprawdza zdalnie status pojazdu na podstawie numeru rejestracyjnego.

Skąd kontroler będzie wiedział, że korzystam z usługi moBILET – jak oznaczyć pojazd?

W tym celu należy pobrać w biurze obsługi SPP darmową naklejkę „Parkuję z moBILET” i umieścić na przedniej szybie (podobnie jak naklejkę z numerem rejestracyjnym). Można również wydrukować taką winietkę ze strony moBILET [winieta] lub w ostateczności pozostawić odręczną kartkę z napisem „Parkuję z moBILET”

Reklamacje – niesłusznie otrzymałem „mandat”, gdzie mam to zgłosi?

W przypadku niesłusznego otrzymania wezwania do wniesienia opłaty dodatkowej (tzw. mandatu parkingowego), reklamację należy złożyć w odpowiednim biurze obsługi strefy płatnego parkowania. W razie potrzeby, zarządca SPP skontaktuje się z nami w celu wyjaśnienia sytuacji.

Rejestracja i instalacja

Jakie wymagania musi spełniać mój telefon?

System moBILET jest całkowicie niezależna od operatorów sieci GSM, dzięki czemu jest dostępna na takich samych zasadach we wszystkich sieciach komórkowych, zarówno dla umów abonenckich jak i prepaid (tzw. na kartę). Dla samego aparatu telefonicznego, właściwie jedynym wymogiem jest możliwość łączenia się z Internetem (GPRS), jednak tą możliwość posiadają już praktycznie wszystkie telefony dostępne na rynku.

Jak pobrać i zainstalować aplikację moBILET?

Zarejestrować się można na trzy sposoby:

1. przez stronę internetową www.mobilet.pl. Należy w Portalu Użytkownika skorzystać z opcji „Zarejestruj się”. Wystarczy podać swój numer telefonu, adres e-mail oraz ustalić hasło. Po zakończeniu rejestracji, kolejną czynnością jest pobranie aplikacji z zakładki „Pobierz aplikację” lub bezpośrednio w sklepie dla wybranego systemu operacyjnego

2. wysyłając SMS pod numer 4321 o treści „MOBILET” lub „MOBILET nr_rej”, gdzie nr_rej = numer rejestracyjny pojazdu (koszt SMS zgodnie z taryfą operatora). Po zweryfikowaniu numeru, zostanie przesłana wiadomość SMS, z nadaną nazwą użytkownika oraz hasłem

 • Po zakończeniu rejestracji zostanie przesłana wiadomość sieciowa WAP Push, z linkiem do pobrania aplikacji (jeśli dany telefon nie obsługuje wiadomości WAP Push, po około 10 min wysłany zostanie zwykły SMS z linkiem);
 • Po otwarciu otrzymanego linku, system rozpozna posiadany model telefonu i wyświetli stronę Internetową z krótką instrukcją jak pobrać i zainstalować aplikację. Jeśli błędnie zostanie rozpoznany model telefonu, należy z listy wybrać producenta oraz model posiadanego telefonu;
 • Po pobraniu i zainstalowaniu aplikacji, przy pierwszym uruchomieniu, należy zweryfikować nazwę użytkownika oraz podać hasło;
 • Jeśli nie podałeś numeru rejestracyjnego pojazdu podczas rejestracji sms-em, uzupełnij te dane po zalogowaniu do swojego profilu na portalu mobilet.pl. W urządzeniach z systemem Android, iPhone/iPad, WindowsPhone można tego dokonać także z poziomu aplikacji. Przypominamy, że podanie numeru rejestracyjnego pojazdu przed pierwszym skorzystaniem z funkcji płatnego parkowania w aplikacji moBILET jest wymagane dla prawidłowego działania usługi.
 • * W sytuacji rejestracji z wykorzystaniem numeru 7055, koszt SMS wynosi 62 gr z VAT. Użytkownik otrzymuje „3 zł na start”. Kwota potrącana jest przy pierwszym doładowaniu konta.

3. korzystając ze sklepu z aplikacjami dla odpowiedniego oprogramowania telefonu. Należy wyszukać aplikację „mobilet” oraz zainstalować ją na urządzeniu. Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji należy skorzystać z opcji „Rejestracja”, gdzie wystarczy podać numer telefonu, adres e-mail oraz ustanowić hasło.

* Zakup biletów komunikacji miejskiej ZTM Warszawa dostępny jest tylko dla systemu Android oraz iOS

Portal Użytkownika

Czym jest Portal i Konto Użytkownika w systemie moBILET?

Portal Użytkownika jest to serwis internetowy dający pełny wgląd w dokonywane za pośrednictwem Systemu moBILET operacje na Koncie Użytkownika. Można tam między innymi sprawdzić kupione bilety, przygotować własne zestawienia zbiorcze, jak również przejrzeć automatycznie generowane zestawienia miesięczne, a w razie potrzeby, wszystko to wydrukować. Portal służy też do konfiguracji wszystkich ustawień Konta Użytkownika, takich jak aktualizacja danych osobowych, dodawanie numerów rejestracyjnych pojazdów czy zmiany numeru telefonu.

Jak zablokować / odblokować Konto Użytkownika?

Swoje Konto Użytkownika można zablokowana oraz odblokować na dwa sposoby:

 • logując się do Portalu Użytkownika wybrać w menu „Blokada konta” przycisk – ZABLOKUJ KONTO
 • dzwoniąc lub wysyłając e-mail do Biura Obsługi Klienta moBILET

Jak usunąć Konto Użytkownika, czyli zrezygnować z usługi moBILET?

Swoje Konto Użytkownika można usunąć na dwa sposoby:

 • logując się do Portalu Użytkownika wybrać w menu „Blokada konta” przycisk – USUŃ KONTO
 • wysyłając e-mail do Biura Obsługi Klienta moBILET

UWAGA: Raz usunięte Konto Użytkownika nie może już być ponownie aktywowane. Możliwe jest natomiast ponowne założenie nowego Konta Użytkownika, z tym samym numerem telefonu . Jeśli na Koncie pozostały niewykorzystane środki, należy wypełnić Druk Rezygnacji i wysłać go no adres Biura Obsługi Klienta moBILET.

Nie pamiętam hasła

Żeby ustawić nowe hasło do Systemu moBILET, należy na ekranie logowania do Portalu Użytkownika wybrać opcję „NIE PAMIĘTAM HASŁA” i postępować zgodnie z instrukcjami.

System poprosi o podanie numeru telefonu dla którego zarejestrowane jest dane Konto Użytkownika oraz o przepisanie kodu z obrazka. Jeśli podany numer będzie prawidłowy, zostanie na niego przesłany SMS z jednorazowym kodem (kod jest ważny 15 minut) służącym do ustawienia nowego hasła. Na koniec wystarczy przepisać otrzymany kod jednorazowy oraz podać nowe hasło.

Rozliczenia

W jaki sposób można zasilić Konto moBILET?

Do wyboru są dwie formy zasilenia Konta moBILET: ekspresowe oraz standardowe.

 • Zasilenie ekspresowe jest realizowane za pośrednictwem serwisu Przelewy24 lub PayU i jest dostępne bezpośrednio na stronie głównej mobilet.pl w zakładce „Doładowania” oraz w Portalu Użytkownika. Korzystając z tej formy zasilenia, wpłacone środki dostępne są praktycznie natychmiast. Konto można również zasilić bezpośrednio w aplikacji dla Android/WindowsPhone/iOS
 • Zasilenie standardowe, to przelew na przydzielony indywidualny rachunek rozliczeniowy. Zarówno numer rachunku, jak i dane do przelewu są widoczne w Portalu Użytkownika – zakładka „Zasilenie konta”.

Pamiętaj jednak, że standardowe zasilenie, jest zwykłam przelewem pomiędzy kontami bankowymi, może więc potrwać do dwóch dni roboczych, w zależności od szybkości działania instytucji bankowych.

Czy są pobierane jakieś opłaty dodatkowe lub prowizje podczas korzystania z Systemu moBILET?

Nie. System moBILET jest całkowicie wolny od wszelkich opłat i prowizji.
Wyjątek stanowi Strefa Płatnego Parkowania w Szczecinie, gdzie doliczana jest prowizja w wysokości 0,10 PLN

Jaką kwotę należy wpłacić, czy są jakieś limity?

Nie. Konto można zasilić praktycznie dowolną kwotą. Decyzja więc należy do użytkownika i powinna być uzależniona od intensywności korzystania z Systemu moBILET.

Czy wpłacone środki przechodzą na kolejne okresy rozliczeniowe?

Tak. Raz wpłacone środki przechodzą na kolejne okresy rozliczeniowe bez żadnych ograniczeń. Nie ma też konieczności cyklicznego zasilania Konta moBILET.

Czy mogę odzyskać wpłacone środki?

Tak. Wszystkie niewykorzystane środki pieniężne mogą być zwrócone użytkownikowi bez żadnej prowizji. Aby odzyskać wpłacone środki, należy przesłać mailem dyspozycję zwrotu na adres Biura Obsługi Klienta pomoc@mobilet.pl, podając swoje dane oraz numer konta bankowego.
Generalną zasadą jest zwrot środków na numer konta, z którego ostatnio zostały wpłacone. Ponadto adres e-mail, z którego należy wysłać dyspozycję, musi odpowiadać adresowi podanemu przy rejestracji lub aktywacji usługi moBILET. Wszelkie inne przypadki będą traktowane indywidualnie, podlegając weryfikacji przez pracowników moBILET.

Czy mogę otrzymać fakturę za bilety komunikacji miejskiej?

Tak. Automatyczne generowanie faktur dostępne jest w Portalu Użytkownika, w zakładce „Faktury”. Aby włączyć usługę należy posiadać uzupełnione dane niezbędne do wystawienia faktury VAT w zakładce ‚Dane użytkownika’ oraz zaznaczyć poniższą opcję i zatwierdzić klikając przycisk ‚Zapisz zmiany’.
Faktury generowane są pomiędzy 3-5 dniem roboczym następnego miesiąca rozliczeniowego

Czy mogę otrzymać fakturę za parkowanie?

Strefa Płatnego Parkowania
Zgodnie z ustawą z 21.03.1985 r. o drogach publicznych – art. 13 ust. 1 pkt. 1 opłaty drogowe nie są wynagrodzeniem za świadczoną usługę, ale opłatą stanowiącą dochód publiczny. Dlatego postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w wyznaczonych trybem administracyjnym strefach parkowania nie jest odpłatnym świadczeniem usług parkingowych i nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT). W związku z powyższym nie wystawia się faktur VAT za wykupione bilety parkingowe.
Można natomiast wydrukować z Portalu Użytkownika potrzebne bilety parkingowe i potraktować je dokładnie tak samo jak tradycyjny bilet z parkomatu lub od inkasenta, gdyż zawierają dokładnie te same informacje, co tradycyjne bilety parkingowe.

Parking prywatny
Aby otrzymać fakturę za opłaty postoju na parkingach prywatnych, prosimy o przesłanie na adres mailowy: biuro@mobilet.pl rachunku zbiorczego oraz danych firmy.
W treści wiadomości mail prosimy o dopisanie:

„Wyrażam zgodę na fakturowanie elektroniczne, w tym przesyłanie i udostępnianie faktur VAT w formie elektronicznej, przez „Mobile Traffic Data Sp. z o.o.” zgodnie z przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) oraz aktów do niej wykonawczych, dokumentów związanych z dostawą towarów i świadczeniem usług (w szczególności faktur, faktur korygujących, duplikatów faktur, not korygujących)."

Sprawy techniczne

Jak poprawnie skonfigurować profil Internet GPRS w telefonie?

U większości operatorów konfigurację można przeprowadzić automatycznie za pomocą narzędzi dostępnych na stronach internetowych operatora GSM. W przypadku najnowszych modeli telefonów i smartfonów, najlepiej samodzielnie skonfigurować nowy punkt dostępu. Jeśli masz trudności, najlepiej zadzwoń lub udaj się do biura obsługi Twojego Operatora GSM i poproś o skonfigurowanie profilu INTERNET GPRS. Poniżej zamieszczamy linki do automatycznej konfiguracji telefonu dla najpopularniejszych operatorów GSM:

T-Mobile: http://www.t-mobile.pl/konfigurator/web/app/indywidualny/selectConfiguration.do
Orange: http://ustaw.orange.pl/?footerlink=true
PlusGSM: http://plus.pl/indywidualna/Pomoc/KonfigurujTelefon
Play: https://konfiguracja.play.pl/hsconfig/public/service.do

Jak zaktualizować listę dostępnych usług oraz ceny biletów w aplikacji moBILET?

Wystarczy w aplikacji na telefonie w menu wybrać Ustawienia -> Wybór usług -> Parkowanie / Komunikacja -> Opcje -> Aktualizuj listę

Smartfony: aktualizacja listy miast oraz cen biletów odbywa się automatycznie.

Jak pobrać najnowszą wersję aplikacji moBILET?

Przede wszystkim najpierw należy usunąć obecnie zainstalowaną aplikację i zrestartować telefon. Link do pobrania aplikacji można uzyskać logując się do Portalu Użytkownika, następnie wybierając w menu „Pobierz aplikację” i dalej postępując zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją.

Co zrobić gdy po wpisaniu hasła pojawia się komunikat „Błąd komunikacji…” lub urządzenie nie łączy się z serwerem – widać ciągle „Przesyłam dane…”?

Należy zweryfikować połączenie z internetem i skonfigurować prawidłowo profil Internet GPRS w telefonie. Profile WAP i MMS nie wystarczą do prawidłowego funkcjonowania usługi.

Aplikacja na telefonie zablokowała się i nie można kupić biletu – komunikat „Użytkownik został zablokowany”.

Może to oznaczać trzy powody:

 • Trzykrotne błędne wpisanie hasła
 • Uruchomienie aplikacji na dwóch urządzeniach w tym samym czasie
 • Czterokrotne przekroczenie czasu na zakup biletu

Aby odblokować konto należy skontaktować się z BOK drogą telefoniczną lub mailową. Konto można również odblokować w Portalu Użytkownika, ustanawiając nowe hasło za pomocą opcji „Nie pamiętam hasła”

Komunikat iOS „Parking begin error”

Błąd dotyczy tylko Użytkowników korzystających z aplikacji na urządzeniach z iOS (iPhone).
Jest to spowodowane brakiem automatycznej aktualizacji przez 3G. W ustawieniach aplikacji, jeśli nie ma dostępu do wifi, należy koniecznie mieć zaznaczoną opcję „Aktualizuj przez 3G”. Należy również usunąć wybrane miasto oraz dodać je ponownie.

Ważne pytania – co i jak w moBILET

Czy ta sama aplikacja moBILET obsługuje wszystkie miasta?

Tak. Użytkownik w każdym mieście otrzymuje tę samą wersję aplikacji a wybierając z listy żądane miasto (SPP) / przewoźnika (KM) wczytuje się do pamięci programu odpowiednie taryfy i stawki opłat.

Skradziono mi telefon lub go zgubiłem – co mam zrobić?

Należy zalogować się do Portalu Użytkownika i w zakładce „Blokada konta”, wybrać opcję „Zablokuj konto”. Można również zadzwonić do Biura Obsługi Klienta moBILET i poprosić o zablokowanie konta. Jeśli telefon się odnajdzie, po odblokowaniu konta będzie można nadal korzystać z tej samej aplikacji. Jeśli natomiast zainstalowana zostanie aplikację na nowym telefonie, poprzednia aplikacja zostanie automatycznie na stałe zablokowana, tak by nikt nie mógł już z niej skorzystać.

Czy mogę przypisać do mojego konta moBILET więcej niż jeden numer telefonu?

Do każdego konta użytkownika może być przypisany tylko jeden numer telefonu.

Jaka ilość danych jest przesyłana w czasie korzystania z aplikacji? Jaki jest koszt transferu danych?

Ok. 1 kB. Koszt zależy od taryfy operatora i posiadanego przez użytkownika abonamentu.

Zmieniłem aparat telefoniczny lub numer komórki. Czy nadal mogę korzystać z usługi?

Tak. Wystarczy zalogować się w Portalu Użytkownika, z menu wybrać „Dane telefonu”, podać nowy numer i/lub model telefonu. Po zatwierdzeniu zmian, należy wybrać w menu „Pobierz aplikację” i postępować zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją.

W sytuacji posiadania telefonu z systemem Android/WindowsPhone/iOS/BlackberryOS10 należy ponownie zainstalować aplikację ze sklepu dla danego systemu

Czy jeśli będę miał zainstalowaną aplikację moBILET na dwóch aparatach to wszystko zadziała?

Istnieje możliwość zainstalowania aplikacji na drugim urządzeniu, aczkolwiek podczas logowania może dojść do blokady konta, gdyż system nie umożliwia logowania się z dwóch urządzeń w tym samym czasie. Prawidłowe logowanie możliwe jest w przypadku wylogowania się z nieużywanego urządzenia

Pozostańmy w kontakcie

Jeżeli w zamieszczonej powyższej liście nie ma odpowiedzi na Twoje pytania, ani rozwiązań ewentualnych problemów, skorzystaj z pomocy konsultantów moBILET. Skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy lub mailowo, albo zadzwoń na infolinię.

 

Dane kontaktowe

Jeśli chcesz porozmawiać z konsultantem skorzystaj z naszej infolinii:

   

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 17:00 Możesz również napisać do nas na adres pomoc@mobilet.pl

 
Zgoda na przetwarzanie danych

Na podstawie art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) oświadczam że wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz udostępnianie moich danych osobowych, zawartych w powyższym formularzu w celu realizacji zadań zgodnych z umową na świadczenie usługi płatności mobilnych w systemie moBiLET przez spółkę Mobile Traffic DATA Sp. z o.o. wchodzącą w skład Grupy Stadtraum.

Niesamowite możliwości na wyciągnięcie ręki

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników

Dołącz do moBilet +

Oznakuj samochód winietą moBilet

Parkując w SPP nie pozostawiasz biletu za szybą pojazdu, dlatego ważne jest, aby kontroler wiedział, że korzystasz z moBILETu. Przed pierwszym skorzystaniem z usługi zdobądź bezpłatną winietę do przyklejenia na szybę. Znajdź swoje miasto w sekcji ZASIĘG USŁUGI i sprawdź, gdzie dostępne są naklejki. Możesz również samodzielnie wydrukować wzór winiety, a nawet pozostawić w samochodzie kartkę z napisem moBILET.  

Wydrukuj sobie winietę + winieta_moBILET